Odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego, mogą stanowić dla niego zagrożenie. Rodzaje odpadów niebezpiecznych wymienione są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 […]